Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celami Stowarzyszenia są: 1 . Pomoc osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom. 2 .Działania na rzecz osób niepełnosprawnych, głównie dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie rehabilitacji. 3 . Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom z dzieckiem niepełnosprawnym. 4 . Integracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych. 5 . Działalność charytatywna. 6 .Ochrona i promocja zdrowia. 7 .Nauka, edukacja, oświata i wychowanie. 8 .Turystyka, krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci, młodzieży i dorosłych osób niepełnosprawnych. 9 .Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu osób niepełnosprawnych. 10 .Upowszechnianie kultury, sztuki i tradycji narodowych. 11 .Działania na rzecz ekologii i ochrony przyrody. 12 .Promocja i organizacja wolontariatu. 13 .Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

Dane naszego OPP: