Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem działania organizacji są: - występowanie w obronie praw zwierząt, - wykupywanie chorych lub znajdujących się w złych warunkach bytowych zwierząt z rąk osób trzecich lub podmiotów mających tytuł prawnych do ich posiadania, - wspieranie i wspomaganie istniejących instytucji i organizacji zajmujących się ochroną zwierząt, - działanie w celu zwalczania nędzy zwierząt, - współdziałanie w tworzeniu społecznej inicjatywy powoływania nowych organizacji i instytucji zajmujących się ochroną zwierząt, - przeciwstawienie się nieuzasadnionym eksperymentom przeprowadzanym na zwierzętach, - prowadzenie działalności dla ograniczenia populacji zwierząt bezdomnych przy zastosowaniu najhumanitariejszych metod, przy zachowaniu zasad określonych w ustawie i ochronie zwierząt, - prowadzenie - w ramach posiadanych uprawnień ustawowych dla podobnego rodzaju organizacji- kontroli placówek zajmujących się doświadczeniami na zwierzętach , zakładami hodowli zwierząt i transportów zwierząt przeznaczonych na rzeź,

Dane naszego OPP: