Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Upowszechnianie hipoterapii jako metody rehabilitacji w wybranych schorzeniach dzieci i młodzieży. 2 . Niesienie pomocy osobom niepełnosprawnym, zwłaszcza dzieciom i młodzieży poprzez: - rehabilitację, w tym rehabilitację metodą hipoterapii, - aktywizację i rehabilitację społeczną i zawodową, - integrację środowiskową, 3 . Wspieranie i tworzenie form samopomocy środowisk osób niepełnosprawnych. 4 . Propagowanie idei sportu dla niepełnosprawnych. 5 . Upowszechnianie w społeczeństwie wiedzy o prawach osób niepełnosprawnych oraz prawach dziecka.

Dane naszego OPP: