Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celami statutowymi Fundacji zapisanymi w § 7 statutu są: - integracja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych w społeczeństwie, - promocja działań na rzecz osób niepełnosprawnych, - rozwój budownictwa dostępnego dla osób niepełnosprawnych, - zwiększenie aktywności osób niepełnosprawnych, - edukacja społeczna oparta na zasadach integracji.

Dane naszego OPP: