Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Stowarzyszenia jest wspieranie wychowania obywatelskiego i aktywności edukacyjnej młodzieży dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz niesienie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci, młodzieży i dorosłych, a w szczególności: 1 ) wspieranie społecznej aktywności młodzieży, 2 ) wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży w procesie integracji europejskiej, 3 ) działania na rzecz swobodnego dostępu do informacji i kontaktów, międzynarodowych, niezbędnych dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, 4 ) działanie na rzecz podnoszenia szans edukacyjnych dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym, 5 ) działanie na rzecz podnoszenia jakości kształcenia dzieci, młodzieży i dorosłych, 6 ) działanie na rzecz podnoszenia jakości pomocy psychologiczno- pedagogicznej dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych oraz zwiększania jej dostępności, 7 ) działania na rzecz aktywizacji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Wyżej wymienione cele są realizowane w szczególności w następujących obszarach: oświata, edukacja, kultura, sport, ochrona środowiska, prawa człowieka, rozwój samorządności, profilaktyka społeczna, pomoc psychologiczno-pedagogiczna.

Dane naszego OPP: