Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Fundację ustanowiono dla realizacji społecznie i gospodarczo użytecznych celów, mianowicie podejmowania działań na rzecz: 1 . rozwoju wiedzy i umiejętności w dziedzinach istotnych z punktu widzenia modernizacji i rozwoju państwa, 2 . wspierania reform i modernizacji struktur organizacyjnych państwa, 3 . tworzenia mechanizmów i instytucji sprzyjających prowadzeniu skutecznej polityki społecznej, 4 . rozwoju form i instytucji umożliwiających skuteczny wpływ obywateli na sposób gospodarowania środkami publicznymi, 5 . popularyzacji celów i założeń reform politycznych i gospodarczych, 6 . reformy i skutecznego funkcjonowania systemu nauki i szkolnictwa wyższego, 7 . rozwoju współpracy środowisk twórczych w oparciu o dorobek intelektualny nauk społecznych, 8 . tworzenia i wprowadzania nowoczesnych, przejrzystych i stabilnych rozwiązań prawnych niezbędnych dla rozwoju kraju, 9 . integrowania i aktywizacji społeczności lokalnych, 10 . poprawy bezpieczeństwa publicznego, 11 . wypracowania długofalowej wizji polskiej polityki zagranicznej i przyczyniania się do integracji europejskiej.

Dane naszego OPP: