Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Klubu jest: 1 . Organizowanie wyczynowej działalności sportowej w zakresie piłki siatkowej oraz innych dyscyplin sportowych. 2 . Tworzenie dogodnych warunków do krzewienia kultury fizycznej w środowisku miasta i regionu. 3 . Podejmowanie różnorodnych działań na rzecz rozwoju sportu. integrowanie procesu szkoleniowego z działalnością wychowawczą. 4 . Promowanie regionu radomskiego i miasta Radomia oraz firm sponsorujących działalność Klubu. 5 . Organizacja czasu wolnego młodzieży, promowanie wśród niej zdrowego i aktywnego trybu życia, prowadzenie zajęć sportowych i udział w zawodach. 6 . Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych i wykluczonych społecznie.

Dane naszego OPP: