Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

- podejmowanie działań na rzecz pomocy chorym dzieciom, - pomoc i wsparcie instytucji społecznych i państwowych ściśle związanych z działalnością mającą na celu polepszenie bytu dzieci, - promocja i wspieranie wszelkich form działalności gospodarczej dla osób chcących nieść pomoc dzieciom, znajdującym się w trudnej sytuacji rodzinnej i materialnej, - skupianie wokół idei fundacji specjalistów, polityków oraz osób mających zdecydowany wpływ na poprawę stanu zdrowia młodego pokolenia, - zapobieganie narkomanii i alkoholizmowi wśród dzieci i młodzieży, • zapobieganie patologii w wychowaniu dzieci, - pomoc finansowa w leczeniu i rehabilitacji dzieci i młodzieży, w tym dofinansowanie pobytów w sanatoriach i prewentoriach, • udzielanie pomocy materialnej, finansowej dzieciom i ich opiekunom w trudnych sytuacjach życiowych, • udzielanie pomocy materialnej, finansowej dzieciom i ich opiekunom w celu rozwoju talentów i uzdolnień dzieci i młodzieży, • udzielanie pomocy materialnej, finansowej dzieciom i ich opiekunom celem zapobiegania, a także wyprowadzania z bezdomności, • udzielanie pomocy materialnej, finansowej dzieciom i ich opiekunom, a także instytucjom państwowym i społecznym w celu zapewnienia wypoczynku letniego i zimowego.

Dane naszego OPP: