Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Upowszechniania kultury i sportu wśród dzieci i młodzieży jak również wśród dorosłych mieszkańców z terenu działalności Klubu, szczególnie miasta Jeleniej Góra. 2 . Dążenie do osiągnięcia w wybranych dyscyplinach sportu najwyższego poziomu. 3 .Godne reprezentowanie środowiska, regionu i Miasta Jeleniej Góry 4 .Organizowanie działalności sportowej i rekreacyjnej wśród dzieci i młodzieży szkolnej wszystkich typów szkół 5 .Prowadzenie swojej działalno 0 ści w systemie edukacji narodowej, współdziałania ze szkołami w realizacji celów wychowawczych i zadań sportowych

Dane naszego OPP: