Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz tworzenia jak najkorzystniejszych warunków do pełnego fizycznego i osobowego rozwoju oraz aktywnego i godnego uczestnictwa w życiu społecznym osób niepełnosprawnych. Działalność ta ma charakter nieodpłatny. Realizując określone cele stowarzyszenie może w szczególności tworzyć Warsztaty Terapii Zajęciowej oraz inne jednostki na zasadach określonych ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Określone cele stowarzyszenie realizuje w szczególności poprzez:prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej, pomoc bezpośrednią, inicjowanie i występowanie z wnioskami o uregulowania prawne gwarantujące zaspokajanie wszelkich potrzeb osób. Dzieje się to w zakresie opieki, lecznictwa, edukacji, pracy, udziału w kulturze, rekreacji w integracji z otwartym środowiskiem oraz zabezpieczenia socjalnego i ochrony prawnej osób niepełnosprawnych nie tylko skupionych w stowarzyszeniu oraz członków ich rodzin. Stowarzyszenie w celu realizacji swoich działań samodzielnie lub we współdziałaniu z organizacjami zajmującymi się statutowo pomocą może organizować akcje pomocy na rzecz niepełnosprawnych. Stowarzyszenie może podejmować inicjatywy i działania w zakresie kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych, a także zakresie promocji gminy Mieszkowice i Moryń.

Dane naszego OPP: