Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Cele Fundacji w zakresie działalności statutowej odpłatnej : 1 . Zorganizowanie całościowej opieki nad pacjentami w terminalnej fazie choroby nowotworowej , wymagającymi hospitalizacji ze względów medycznych bądź socjalnych. 2 . Szkolenie lekarzy w zakresie leczenia paliatywnego. 3 . Szkolenie personelu medycznego w zakresie opieki hospicyjnej i paliatywnej nad pacjentami z zaawansowaną chorobą nowotworową. 4 . Inspirowanie, finansowanie i organizowanie badań naukowych , konferencji i seminariów na temat problemów związanych z opieką hospicyjną., Cele Fundacji w zakresie działalności statutowej nieodpłatnej: 1 . Szkolenie i udzielanie pomocy rodzinom w sprawowaniu opieki nad chorymi w terminalnej fazie choroby nowotworowej pozostającymi w domach. 2 . Szkolenie wolontariuszy do pomocy w opiece nad chorymi przebywającymi w hospicjum i w domach 3 . Propagowanie w społeczeństwie wzorów opieki hospicyjnej 4 . Udzielanie pomocy i współpraca z jednostkami opieki zdrowotnej w sprawowaniu opieki nad chorymi w zaawansowanej fazie choroby nowotworowej

Dane naszego OPP: