Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

-pomoc w zwalczaniu nałogu osobom uzależnionym od alkoholu i narkotyków, -propagowanie trzeźwości i zmiany obyczajów polegająca na usunięciu z życia rodziny alkoholu i narkotyków -współpraca z instytucjami i organizacjami przeciwdziałającymi uzależnieniom i przemocy w rodzinie -pomoc w tworzeniu grup psychoterapeutycznych na wzór Anonimowych Alkoholików -rehabilitacja dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami -szerzenie wszelkich zdrowych aktywności sportowych -zapobieganie marginalizacji młodzieży z tzw. rodzin dysfunkcyjnych -wspieranie działań osób z niepełnosprawnością i promocja ich inicjatyw -zwiększenie integracji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami , tworzenie sprzyjających warunków dla funkcjonowania osób niepełnosprawnych w społeczności lokalnej i poza lokalnej -działania na rzecz zwiększenia aktywności społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych -inicjowanie i realizacja działań zmierzających do poprawy sytuacji życiowej osób z niepełnosprawnościami -organizowanie opieki edukacyjnej pozaszkolnej dla dzieci -prowadzenie zajęć sportowych i rekreacyjnych dla dzieci -prowadzenie działalności charytatywnej w szerokim zakresie -organizowanie wolontariatu -organizowanie opieki paliatywnej oraz prowadzenie hospicjum -prowadzenie działalności opiekuńczej, pielęgnacyjnej i leczniczej w szeroko pojętym zakresie -prowadzenie poza szpitalnej długoterminowej opieki

Dane naszego OPP: