Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

. 1 .Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie działania klubu. 2 .Uczestniczenie we współzawodnictwie sportowym na wszystkich szczeblach. 3 .Wychowanie dzieci i młodzieży przez kulturę fizyczną i sport. 4 .Organizowanie zawodów , imprez sportowych i rekreacyjnych. 5 .Prowadzenie działalności szkoleniowej. 6 .Organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnej. 7 .Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych klubu.

Dane naszego OPP: