Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem statutowym działania Fundacji jest: - Niesienie pomocy osobom po urazach neurologicznych i w trakcie rehabilitacji neurologicznej, - Udzielanie pomocy szpitalom i placówkom medycznym

Dane naszego OPP: