Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Zgodnie z § 7 Statutu celem działania Związku jest: 1 . Rozwój i popularyzacja sportu lotniczego w Polsce; 2 . Organizowanie i prowadzenie współzawodnictwa sportowego w sporcie lotniczym; 3 . Koordynacja działalności zrzeszonych w Związku osób prawnych i ich członków; 4 . Reprezentowanie spraw sportu lotniczego w kraju i za granicą; 5 . Prowadzenie działalności na rzecz rozwoju i popularyzacji lotnictwa ogólnego i amatorskiego; 6 . Reprezentowania środowisk lotniczych wobec władz krajowych i międzynarodowych; 7 . Integracja środowiska lotniczego i sympatyków lotnictwa; 8 . Pielęgnowanie tradycji polskiego lotnictwa; 9 . Prowadzenie działalności w zakresie medycyny lotniczej i ogólnej oraz fizjoterapii.

Dane naszego OPP: