Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Fundacji jest wspieranie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych lub pozostających pod opieką instytucji pomocy społecznej oraz uwrażliwienie społeczeństwa na problemy dzieci osieroconych biologicznie lub społecznie poprzez organizowanie bezpośredniej i pośredniej pomocy finansowej, rzeczowej, organizacyjnej, naukowej, oświatowej, wychowawczej, kulturalnej i merytorycznej.

Dane naszego OPP: