Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Główne cele statutowe Fundacji 0dnku Zachodniego WBK S.A. to popieranie następujących dziedzin: - ochrona zdrowia i pomoc społeczna, - pomoc ofiarom klęsk żywiołowych, - oświata i wychowanie, - kultura, - propagowanie kultury fizycznej i sportu, - nauka i technika, - działalność charytatywno- opiekuńcza, - kult religijny, - bezpieczeństwo publiczne, - ochrona środowiska, - cele dobroczynne - pomocy społecznej, w tym pomoc dzieciom, rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych osób i dzieci - wsparcie Polaków i Polonii oraz osób polskiego pochodzenia żyjących poza granicami kraju.

Dane naszego OPP: