Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 - popiera wśród swych członków uprawianie sportu amatorskiego wyczynowego. 2 - organizuje sekcje sportowe różnych dyscyplin sportowych. 3 / organizuje szkolenia sportowe i wychowania fizycznego w formie treningów, kursów i innych zajęć. 4 - organizuje imprezy i zawody sportowe w różnych dyscyplinach sportowych, a także bierze udział w zawodach i imprezach zorganizowanych w skali ogólnopolskiej i międzynarodowej przez powołane do tego organizacje. 5 - organizuje zajęcia sportowe dla zawodników w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej 6 - stwarza atmosferę koleżeństwa i zespołowego współdziałania dla rozwoju sportu w Klubie. 7 / zapewnia odpowiednie warunki do uprawiania wychowania fizycznego, sportu i rekreacji przede wszystkim w formie: a/ odpowiedniej kadry trenersko-instruktorskiej. b- materiałów szkoleniowych -książki, czasopisma, filmy, pogadanki itp./. c- odpowiednich urządzeń sportowych i sprzętu. d- zabezpieczenia środków finansowych 8 - współpracuje z innymi organizacjami sportowymi i kultury fizycznej oraz szkołami.

Dane naszego OPP:

  • KRS: 0000119986
  • e-mail: mkssiemianowice@op.pl
  • Telefon: 322282360
  • Adres: UL. PARK PSZCZELNIK, 41-100 SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE