Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 ) Działalność charytatywna, 2 ) Działalność w zakresie edukacji, oświaty i wychowania, 3 \) Promocja i organizacja wolontariatu, 4 ) Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.

Dane naszego OPP: