Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Krąg ma następujące cele: a) kształtowanie osobowości dzieci i młodzieży, przy wykorzystaniu harcerskich metod wychowawczych \(w tym zasady wychowania przez przykład osobisty), w oparciu o zasady chrześcijańskie, b) propagowaniu: służby Bogu, Polsce i bliźnim, braterstwa, prawdomówności, dzielności, solidności, wierności swoim ideałom, c) uczenie miłości i szacunku do przyrody, propagowanie jej ochrony oraz uczenie zaradności w obcowaniu z naturalnym środowiskiem człowieka (tzw. harcerskie puszczaństwo), d) umacnianie rodzin członków, współpracowników i sympatyków Kręgu. 2 . W sprawach programowo-metodycznych i organizacyjnych Krąg opiera się na tradycji Setonowskiej i 0dden-Powellowskiej oraz tradycji harcerstwa Polskiego.

Dane naszego OPP: