Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Fundacji jest pomoc: żywnościowa, materialna, edukacyjna, medyczna, prawna dla dzieci i młodzieży oraz w sporadycznych wypadkach dorosłym. Fundacja realizuje swoje cele poprzez objęcie ochroną dzieci i młodzież, które w swoim środowisku rodzinnym i społecznym nie znajdują należytego oparcia i zrozumienia, a ponadto dotknięte są przemocą, problemem alkoholowym w rodzinie, trudną sytuacją materialną, chorobą, innymi przyczynami. Od 02.06.2012 r. Fundacja realizuje projekt budowy Wieloetnicznej Wioski Dziecięcej dla sierot biologicznych i społecznych.

Dane naszego OPP: