Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1) opieka nad grobami poległych żołnierzy batalionu AK "ZOŚKA" i "PARASOL"
2) kultywowanie pamięci o żołnierzach i o czynach żołnierzy batalionu AK "ZOŚKA" i "PARASOL"
3) podejmowanie wszelkich działań popularyzujących i utrwalających pamięć o żołnierzach batalionu AK "ZOŚKA" i "PARASOL"
4) propagowanie, inicjowanie, prowadzenie i organizowanie prac przy utrzymaniu grobów poległych żołnierzy w należytym i godnym stanie, odpowiadającym tradycjom i ich historycznej randze,
5) podejmowanie inicjatyw zakresie konserwacji, renowacji oraz nowych inwestycji mających na celu dbałość o groby poległych żołnierzy AK batalionu "ZOŚKA" i "PARASOL"
6) inicjowanie ofiarności społeczeństwa, starania o pozyskiwanie środków na wykonywanie prac zabezpieczających, konserwatorskich miejsc związanych z działalnością batalionu AK "ZOŚKA" i "PARASOL"

Dane naszego OPP: