Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . prowadzenie działalności naukowej i edukacyjnej służącej rozwojowi demokracji, upowszechnianiu i propagowaniu idei poszanowania praw człowieka oraz państwa prawa, a także kształtowaniu społeczeństwa obywatelskiego i krzewieniu kultury prawnej, 2 . inicjowanie działań zmierzających do podnoszenia standardu ochrony praw człowieka i obywatela oraz podejmowanie interwencji w przypadkach ich naruszeń, 3 . inicjowanie działań zmierzających do podnoszenia standardów sprawowania wymiaru sprawiedliwości w Polsce 4 . udzielanie bezpłatnej pomocy prawnej, obejmującej reprezentację przed instytucjami władzy wykonawczej i wymiaru sprawiedliwości 5 . współpraca z krajowymi i międzynarodowymi organizacjami zajmującymi się problematyką ochrony praw człowieka 6 . promocja i upowszechnianie wolontariatu oraz pracy pro bono 7 . działalność na rzecz integracji cudzoziemców.

Dane naszego OPP: