Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem działania STOWARZYSZENIA jest: 1 ) upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich; 2 ) działania wspierające rozwój demokracji, wspólnot i społeczności lokalnych; 3 ) działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo: - organizacje pozarządowe, - osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, - jednostki samorządu terytorialnego oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, - osoby fizyczne.

Dane naszego OPP: