Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Stowarzyszenie zrzesza 32- ech mieszkańców Regulic i Nieporazu oraz sympatyków tych miejscowości, Terenem naszego działania jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru Gminy Alwernia oraz miejscowości: Regulice i Nieporaz. Celem Stowarzyszenia jest planowanie i organizowanie działań zmierzających do wybudowania obiektów sportowych na terenie Regulic, angażowanie mieszkańców i sympatyków do pomocy W realizacji zamierzeń Stowarzyszenia i wspieranie innych inicjatyw społecznych. Głównym źródłem finansowania celów Stowarzyszenia są dotacje pozyskiwane w konkursach. Ponadto organizowane są prace społeczne na rzecz inwestycji Stowarzyszenia, Wyremontowano Ekomuzeum Garncarstwa, w którym odbywają się warsztaty oraz prezentowane są wystawy eksponatów ludowych i wyrobów lokalnych rzemieślników. W 2016 roku w Ekomuzeum odbyły się Otwarte Dni Funduszy Europejskich oraz Europejskie Dni Dziedzictwa.

Dane naszego OPP: