Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Przedmiotem działalności Stowarzyszenia jest niesienie pomocy psychofizycznej kobietom przed i po zabiegu operacyjnym piersi, informowanie o możliwościach rehabilitacyjnych po zabiegu, podnoszenie sprawności fizycznej po zabiegu, wymiana doświadczeń między członkiniami Stowarzyszenia , prowadzenie działalności informacyjnej nt.problemów dotyczących kobiet po mastektomii związanych z powrotem do pełnowartościowego życia, organizowanie dla członkiń spotkań towarzysko- dyskusyjnych oraz spotkań z udziałem prelegentów. Organizowanie imprez rozrywkowych o tematyce pro-zdrowotnej, współpraca z organami administracji publicznej w płaszczyżnie problematyki naszej organizacji, pozyskiwanie środków finansowych i rzeczowych ze żródeł krajowych z przeznaczeniem na działalność własną.

Dane naszego OPP:

  • KRS: 0000112999
  • e-mail: amazonkibrzozow@o2.pl
  • Telefon: 516584247
  • Adres: UL. KS. J.BIELAWSKIEGO/18, 36-200 BRZOZÓW