Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Wspieranie rozwoju naukowego studentów, nauczycieli oraz pracowników naukowych, którzy przyczyniają się do rozwoju własnego regionu, w tym w szczególności obszarów wiejskich oraz małych i średnich miejscowości. 2 . Wspieranie kształcenia dzieci i młodzieży i ułatwienie im startu zawodowego 3 . Działalność oświatowa, w tym również kształcenie studentów. 4 . Prowadzenie możliwie wszechstronnej działalności zmierzającej do kształtowania pożądanych przemian społecznych i ekonomicznych na terenach wiejskich oraz małych i średnich miejscowości. 5 . Wspieranie europejskiej współpracy regionalnej w zakresie oświaty, szkolnictwa wyższego oraz nauki, 6 . Upowszechnianie wiedzy.

Dane naszego OPP: