Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Stowarzyszenia jest: 1 ) zrzeszanie osób którym szczególnie zależy na umuzykalnieniu społeczeństwa, 2 ) wspieranie działalności artystyczno-pedagogicznej, 3 ) propagowanie kultury muzycznej w środowisku, 4 ) prowadzenie działalności w zakresie doskonalenia umiejętności dla prawidłowego wykonywania zawodu muzyka, 5 ) krzewienie i umacnianie więzi w środowisku muzyków, 6 \) lepsze poznanie kultury muzycznej kraju w celu interpretowania opisanych wydarzeń kulturowych w porównaniu z własną kulturą, 7 ) współpraca z organami państwowymi, organizacjami i instytucjami naukowymi, samorządowymi, placówkami oświatowymi, instytucjami i organizacjami prowadzącymi szkolenia w zakresie doskonalenia zawodowego,

Dane naszego OPP: