Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Narwiańskie Towarzystwo Ochrony Środowiska stale realizuje program wprowadzania krów rasy Polska Czerwona na teren Narwiańskiego Parku Narodowego. Nadrzędnym celem projektu jest zahamowanie i wtórnej sukcesji szuwaru trzcinowo - turzycowego na obszarach bagiennych i przywracanie obszarów otwartych. Zasada realizacji projektu polega na nieodpłatnym przekazaniu krów wyłonionych przez NTOŚ rolnikom, którzy od wiosny do jesieni zobowiązują się wypasać przekazane krowy na łąkach i nieużytkach w granicach Narwiańskiego Parku Narodowego i doprowadzić do reprodukcji zwierząt tak,aby w możliwie najkrótszym czasie wyhodować drugie pokolenie krów płci żeńskiej.

Dane naszego OPP: