Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Celem nadrzędnym Stowarzyszenia jest organizowanie wszelkich działań ukierunkowanych na indywidualny rozwój twórczy człowieka w ciągu całego życia, a w szczególności promowanie i rozwijanie metod zapobiegających zaburzeniom, zahamowaniom i regresowi jednostki ludzkiej na płaszczyźnie kontaktu z samym sobą, innymi ludźmi i siłą wyższą , jakkolwiek się ją rozumie. 2 . Celem Stowarzyszenia jest również kształtowanie i propagowanie zachowań prozdrowotnych w aspekcie zdrowia fizycznego, psychicznego i duchowego. 3 . Promowanie i organizacja wolontariatu. 4 . Świadczenie pomocy społecznej i współdziałanie z organami samorządowymi i rządowymi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie dzieci i młodzieży ich rodzin, w szczególności z powodu: *Ubóstwa, *Bezrobocia, *Przemocy w rodzinie 038e Bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, * Alkoholizmu i narkomanii.

Dane naszego OPP: