Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem stowarzyszenia jest w szczególności: a\) organizacja, popularyzacja i rozwój gimnastyki, b) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, podnoszenie sprawności fizycznej dzieci i młodzieży, c) reprezentowanie interesów członków Stowarzyszenia w zakresie uprawiania sportu, d) organizacje i realizację współzawodnictwa sportowego 0374 organizacja zawodów, zajęć sportowych i imprez rekreacyjnych, e) zespolenie obecnych członków Stowarzyszenia, ich rodzin oraz byłych członków na rzecz wspomagania działalności Stowarzyszenia, f) pomoc finansową i materialną członkom Stowarzyszenia ich rodzinom oraz byłym członkom, g) działalność charytatywna, h) działanie wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, i) działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami.Działalność nieodpłatna to: a) organizowanie spotkań szkoleniowych z trenerami zaprzyjaźnionych klubów; b) prowadzenie zajęć planowych; c) organizowanie i udział w turniejach ogólnopolskich i międzynarodowych, organizowanie pokazów charytatywnych, imprez charytatywnych oraz zbiórek pieniężnych; d) prowadzenie działalności w celu zdobycia środków na działalność Stowarzyszenia \(reklama, dofinansowanie obozów szkoleniowych, zakup sprzętu sportowego itp. pomoc materialną i finansową); Działalność odpłatna to: a) urządzanie pokazów gimnastycznych podczas imprez sportowych i kulturalnych. b\) organizowanie dochodowych imprez kulturalnych. 2 . Cały dochód Stowarzyszenia przeznaczony jest na realizację działalności statutowej.

Dane naszego OPP: