Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

8 . Celem Stowarzyszenia jest prowadzenie działalności społecznie użytecznej w obszarze ochrony zdrowia poprzez realizację zadań: a\) ochrony i promocji zdrowia wobec osób z zaburzeniami psychicznymi w tym uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem od substancji psychoaktywnych, alkoholu oraz osób z uzależnieniami behawioralnymi b\) pomocy rodzinom tych osób: medycznej, psychologicznej i socjalnej, c) przeciwdziałania patologiom społecznym i marginalizacji, d) działalności wspomagającej i współpracy z innymi podmiotami realizującym podobne cele, e) działalności edukacyjnej, f\) wspierania wolontariatu na rzecz tych osób.

Dane naszego OPP: