Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Fundacji jest prowadzenie i wspieranie wszelkich działań mających na celu ochronę zdrowotną i socjalną ludzi, działanie na rzecz osób niepełnosprawnych, działania mające na celu rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, wspieranie służby zdrowia, opieki socjalnej a nadto wspieranie i organizowanie kultury, nauki, kształcenia, wspierania i upowszechniania wypoczynku, kultury fizycznej i sportu szczególnie wśród dzieci i młodzieży oraz działanie na rzecz rodzin.

Dane naszego OPP: