Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Realizacja zadania publicznego zleconego przez Gminę Goleniów "Ochrona i promocja zdrowia" 1 . Udzielanie pomocy kobietom po mastektomii i kobietom dotkniętym chorobą nowotworową innych narządów kobiecych oraz wzajemne wspieranie. 2 . Podniesienie kondycji psychicznej i fizycznej członków. 3 . Upowszechnianie wiedzy o profilaktyce chorób nowotworowych. 4 . Popularyzacja zasad promocji zdrowia. 5 . Współpraca z instytucjami , stowarzyszeniami, fundacjami działającymi na rzecz chorych i niepełnosprawnych. 6 . Wsparcie psychologiczne rodzin kobiet z problemem onkologicznym.

Dane naszego OPP: