Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI MAJĄCEJ NA CELU ZAPOBIEGANIE POŻARU ORAZ WSPÓŁDZIAŁANIE W TYM ZAKRESIE Z PSP, ORGANAMI SAMORZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI - UDZIAŁ W AKCJACH RATOWNICZYCH - INFORMOWANIE LUDNOŚCI O ISTNIEJĄCYCH ZAGROŻENIACH - UPOWSZECHNIANIA WŚRÓD CZŁONKÓW SPORTU, - WYKONYWANIE ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY O POŻYTKU PUBLICZNYM I WOLONTARIACIE - DZIAŁANIE NA RZECZ OCHRONY ŚRODOWISKA - DZIAŁANIE NA RZECZ ZAPOBIEGANIE ALKOHOLIZMOWI, NARKOMANII I PATOLOGII SPOŁECZNEJ

Dane naszego OPP:

  • KRS: 0000107665
  • e-mail: malgosia3955@wp.pl
  • Telefon: 334876510
  • Adres: UL. BIELSKA 15, 43-340 KOZY