Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Omawiano sposoby wsparcia dokończenia budowy budynku szkoły przy ul. Chłodnej 9 w Warszawie, który powstał z inicjatywy Ks. Prałata Tadeusza Uszyńskiego i w stanie surowym został wybudowany dzięki wielkiemu zaangażowaniu pomysłodawcy. Należą do nich upowszechnienie numeru KRS Fundacji z prośbą o przekazanie 1% na rzecz dokończenia budowy szkoły oraz prośba o przekazywanie darowizn na ten cel. Wysłano 80 listów z życzeniami z okazji świąt Zmartwychwstania Pańskiego oraz 75 z okazji świąt Bożego Narodzenia. Nasi adresaci pozytywnie odpowiedzieli na prośbę o wsparcie budowy poprzez darowizny bądź przekazanie 1% podatku. Budowę budynku wspierano też modlitwą, także wspomagając radą prace Federacji Sodalicji Mariańskich w Polsce, która kontynuuje budowę. W roku sprawozdawczym, w ramach wsparcia działalności Szkół Katolickiego Zespołu Edukacyjnego

Dane naszego OPP: