Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Stowarzyszenie jest dobrowolnym samorządnym zrzeszeniem o celach niezarobkowych osób podejmujących działalność na rzecz wszechstronnej pomocy osobom niepełnosprawnym oraz wymagającym rehabilitacji w zakresie opieki, rehabilitacji i adaptacji społecznej. 2 . Stowarzyszenie jest organizacją pożytku społecznego, prowadzącą działalność pożytku publicznego nieodpłatnie, sklasyfikowaną w Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) pod kodem 9133 Z jako działalność pozostałych organizacji członkowskich gdzie indziej niesklasyfikowanych. 3 . Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach / Dz.U. z 1989 r. nr 20 poz. 104 z późniejszymi zmianami - oraz niniejszego Statutu i z tego tytułu posiada osobowość prawną oraz na podstawie ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie \( Dz.U. Nr 96 , poz. 873 \).

Dane naszego OPP: