Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Cele Stowarzyszenia są następujące: a) działalność w zakresie wychowania, opieki i edukacji dzieci i młodzieży zgodnie z założeniami pedagogicznymi św. Jana Bosko, b) charytatywna pomoc społeczna dzieciom, młodzieży i rodzinom będącym w trudnej sytuacji życiowej, c) nawiązywanie kontaktów i współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz działania na rzecz integracji europejskiej, d\) upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i wypoczynku, e\) promocja i organizacja wolontariatu, f) promowanie wartości chrześcijańskich w duchu salezjańskim.

Dane naszego OPP: