Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Ochrona i promocja zdrowia polegająca na podejmowaniu działań zmierzających do rozwijania i propagowania inicjatyw i postaw wspierających rozwój intensywnej terapii dziecięcej i noworodkowej na Opolszczyźnie, upowszechnianie wiedzy w tym zakresie, a także wspieranie organizacyjne i rzeczowe, oraz promocja Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dzieci i Noworodków Publicznego Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Centrum Medycznego w Opolu. W szczególności są to głównie działania polegające na finansowaniu szkoleń, konferencji naukowych, kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe personelu medycznego Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dzieci i Noworodków Publicznego Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Centrum Medycznego w Opolu. Dzięki takim działaniom podnoszony jest poziom wiedzy niezbędnej do ratowania życia i zdrowia dzieci.

Dane naszego OPP: