Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Wywoływanie zainteresowania społecznego sprawami oświaty, wspieranie innowacyjności, zakup pomocy dydaktycznych, pomoc uczniom uzdolnionym z rodzin niezamożnych

Dane naszego OPP: