Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

- prowadzenie szkół licealnych, zawodowych i podstawowych - prowadzenie kształcenia kursowego dla potrzeb gospodarki narodowej - prowadzenie szkół menadżerów - prowadzenie działalności na rzecz ochrony środowiska naturalnego - krzewienie katolickiej nauki społecznej - wspieranie zasad szacunku do pracy, samokształcenia i doskonalenia w oparciu o katolicką etykę wychowawczą • promocja kultury, - przeciwdziałanie patologiom społecznym, - rozwijanie i wspieranie działań kulturotwórczych i środowiskowych młodzieży.

Dane naszego OPP: