Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Odpłatne organizowanie, prowadzenie i wspieranie działalności edukacyjnej i oświatowo - wychowawczej. Zakładanie i prowadzenie szkół różnych szczebli. Wspieranie inicjatyw zmierzających do poprawy warunków nauczania i wychowania w szkołach. Inne działania sprzyjające rozwojowi i realizacji statutowych celów. Współpracę z osobami i organizacjami w zakresie wymiany doświadczeń i zbierania informacji dotyczących szkolnictwa. Prowadzenie działalności integrujących członków towarzystwa poprzez aktywność kulturalną, rekreacyjną i towarzyską.

Dane naszego OPP:

  • KRS: 0000103760
  • e-mail: szkolapto@wp.pl
  • Telefon: 857455117
  • Adres: UL. DZIELNA 19, 15-363 BIAŁYSTOK