Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Organizowanie działań wytwarzających postawy aktywnego uczestnictwa w kulturze, w szczególności: warsztaty artystyczne i edukacyjne, plenery, wystawy, wykłady, seminaria, wydawnictwa, organizację imprez kulturalnych, wyjazdy i obozy kulturoznawcze, itp. Fundowanie stypendiów dla dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin niezamożnych, o uzdolnieniach artystycznych i osiągnięciach w innych niż sztuka dziedzinach, fundowanie stypendiów dla studentów kierunków artystycznych i młodych artystów, współpracę i wzajemną pomoc członków Stowarzyszenia, współpracę z osobami i instytucjami w zakresie zbierania informacji i wymiany doświadczeń w dziedzinie edukacji kulturalnej, doradztwo i pomoc organizacyjno-ekonomiczną oraz szkolenie członków i innych podmiotów zainteresowanych działalnością Stowarzyszenia, inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów organizacji, prowadzenie działalności integrującej członków Stowarzyszenia poprzez aktywność kulturalną, rekreacyjną i towarzyską.

Dane naszego OPP: