Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Zorganizowanie zadań "ŚWIETLICA 37 ” i "ZDROWIE 10 " ma na celu: 0000 zapewnienie fachowej opieki nad dziećmi przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych w szkole oraz po zakończeniu do czasu odjazdu autobusem szkolnym lub odbioru przez rodziców. 0000 rozwiązanie problemu opieki nad dziećmi w szkole poza zajęciami lekcyjnymi. Wypełnieniu wolnego czasu dla dzieci służą zorganizowane przez wychowawców zajęcia: - sportowe - indywidualne i grupowe gry, zabawy. - edukacyjne, plastyczne - odrabianie prac domowych, twórczość plastyczna i artystyczna. - czytelniczo informatyczne \(korzystanie z bazy informatycznej, multimedialnej i bibliotecznej\). - kulturalno – rozrywkowo – rekreacyjne \(warsztaty teatralne, muzyczne, fotograficzne i wycieczki\). - wychowawcze i pro zdrowotne – pogadanki na tematy aktualne zdrowego trybu życia oraz przeciwdziałanie patologiom alkoholizmu, narkomanii, przemocy.

Dane naszego OPP: