Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

a) nieodpłatna działalność statutowa (PKD 92.31 .G\): • popieranie i promocja polskich pisarzy, malarzy, muzyków oraz twórców z innych dziedzin kultury polskiej poprzez wspieranie i finansowanie projektów • organizowanie i finansowanie stypendiów i nagród dla malarzy, muzyków, artystów i twórców z innych dziedzin kultury - organizowanie i finansowanie forum umożliwiającego zapoznanie się z najnowszymi tendencjami sztuki światowej - organizowanie i finansowanie bezpłatnej działalności propagatorskiej, informacyjnej i wydawniczej w zakresie twórczości artystycznej - współpraca z osobami fizycznie i prawnie działającymi w zakresie objętym celami Fundacji oraz wykazującymi zainteresowanie celami Fundacji b) odpłatna działalność statutowa: - organizowanie i finansowanie konferencji, szkoleń, targów, seminariów i warsztatów artystycznych, naukowych i kulturalnych \(PKD 74.84 .A\) • organizowanie i finansowanie programów telewizyjnych, radiowych, opracowanie materiałów prasowych w zakresie objętym celami Fundacji \(PKD 92.31 .G\) - współpraca z instytucjami rządowymi, samorządowymi oraz innymi osobami prawnie i fizycznie zainteresowanymi realizacją celów Fundacji - powołanie i prowadzenie Domu Twórczości

Dane naszego OPP: