Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Przeciwdziałanie wszelkim patologiom społecznym godzącym w rodzinę. 2 . Praca wychowawcza wśród dzieci i młodzieży. 3 . Podejmowanie inicjatyw społecznych które mają wpływ na funkcjonowanie rodziny. 4 . Realizacja zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej.

Dane naszego OPP: