Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Fundacji jest: 1 . Gromadzenie środków rzeczowych i finansowych dla optymalizacji funkcjonowania i rozwoju Szpitala Specjalistycznego św. Zofii. 2 . Rozpowszechnianie wiedzy medycznej z zakresu położnictwa, ginekologii i neonatologii oraz nowoczesnych metod profilaktyki leczenia. 3 . Podnoszenie kwalifikacji medycznej pracowników Szpitala poprzez organizowanie szkoleń, sympozjów i stypendiów. 4 . Rozwijanie kontaktów z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami środowiskowymi i szkołami medycznymi. 5 . Skupienie wokół idei fundacji naukowców, dydaktyków i działaczy społecznych w kraju i zagranicą. 6 . Pomoc dzieciom chorym, niepełnosprawnym lub potrzebującym pomocy, które urodziły się w Szpitalu Specjalistycznym św. Zofii lub w innych ośrodkach. 7 .Prowadzenie i promowanie działalności w zakresie ochrony zdrowia oraz prowadzenie i wspieranie inicjatyw o charakterze zdrowotnym, edukacyjnym i charytatywnym

Dane naszego OPP: