Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Cykl 6 otwartych wykładów, prelekcji i wycieczek pt. "Spotkania z historią" dotyczących dziejów Głogowa i Ziemi Głogowskiej skierowanych do mieszkańców, studentów, nauczycieli regionalistów i młodzieży zainteresowanych tą problematyką. Wykładowcy i prelegenci: pracownicy naukowi UAM w Poznaniu, Politechnika Wrocławska, KUL, i członkowie TZG. 2 .Zorganizowanie we współpracy z PWSZ w Głogowie konferencji popularno - naukowej: "Regionalizm w nauczaniu i wychowaniu - Moja Mała Ojczyzna". dla regionalistów, nauczycieli szkół wyższych i studentów, pracowników oświaty i nauczycieli szkół wszystkich typów, pracowników placówek muzealnych,kultury i oświaty, bibliotek, samorządowych i lokalnych mediów. 3 . Prowadzenie portali internetowych: "GLOGOPEDII"- Internetowej Encyklopedii Ziemi Głogowskiej oraz Głogowskiego Wehikułu Czasu - Kalendarium pod redakcją Wiesława Maciuszczaka.

Dane naszego OPP: