Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

WSPIERANIE SYSTEMU EDUKACJI I WYCHOWANIA JEST JEDNYM Z PODSTAWOWYCH CELÓW NASZEGO STOWARZYSZENIA. SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ PRZYWIĄZUJEMY DO PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO DLATEGO TEŻ OD WIELU ZAJĘCIA PRAKTYCZNE REALIZUJEMY WE WSPÓŁPRACY Z PRACODAWCAMI, DZIĘKI TEMU UCZNIOWIE ZESPOŁU SZKÓŁ LOGIZ MAJĄ SZANSE NA PODJĘCIE PRACY W WYUCZONYM ZAWODZIE. INICJOWANE PRZEZ STOWARZYSZENIE OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY PROJEKTY PROFILAKTYCZNE WE WSPÓŁPRACY Z ZESPOŁEM SZKÓŁ LOGIZ MIAŁY NA CELU NIWELOWANIE ZACHOWAŃ RYZYKOWANYCH NASZYCH BENEFICJENTÓW. DZIĘKI SYSTEMATYCZNEMU MONITORWANIU POTRZEB UCZNIÓW W TYM ZAKRESIE UDAJE NAM SIĘ ZAPOBIEGAĆ ZACHOWANIOM NIEPORZĄDANYM.

Dane naszego OPP: