Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem statutowym Fundacji jest niesienie wszelkiej pomocy, w szczególności medycznej i socjalnej, osobom starszym, chorym, osobom wymagającym rehabilitacji i opieki medycznej oraz osobom niepełnosprawnym. Fundacja prowadzi działalność pożytku publicznego w oparciu o Ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Dane naszego OPP: